DAŇOVÝ BONUS NA ÚROKY Z HYPOTÉKY: MÁTE UŽ POTVRDENIE Z BANKY?

Mladí klienti s úverom na bývanie si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2019. Musia však spĺňať niekoľko podmienok a na uplatnenie bonusu potrebujú aj potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktorá im úver poskytla. Niektoré banky toto potvrdenie vydávajú obvykle v priebehu januára automaticky a zašlú vám ho do vášho internet bankingu alebo poštou domov, v iných musíte o potvrdenie požiadať vy sami. Už ste zisťovali, ako je to vo vašej banke? Ak si nie ste istí, či máte na daňový bonus nárok, poradíme vám.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti, ktorí majú úver na bývanie poskytnutý po 31.12.2017. Ide vlastne o formu priamej daňovej úľavy, ktorá nahradila hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. O sumu daňového bonusu sa klientom zníži vypočítaná daň z príjmov, ak splnia niekoľko podmienok.

Kedy máte nárok na daňový bonus

  1. Ak ste ku dňu podania žiadosti o úver splnili podmienku veku – najmenej 18 a najviac 35 rokov.
  2. Ak máte uzavretú Zmluva o úvere na bývanie s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie a údržby či výstavby nehnuteľnosti (bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku).
  3. Vaša zakladaná nehnuteľnosť je na Slovensku a je určená na bývanie (dom alebo byt).
  4. Ku dňu podpisu zmluvy o úvere ste splnili podmienku príjmu – čiže váš priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku kedy ste podpísali s bankou zmluvu o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Aká je maximálna výška príjmu, ktorá rozhodne o daňovej úľave

  • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2019, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2018. Priemerná hrubá mzda podľa Štatistického úradu SR bola v tom roku 1 013 eur, čo pre účely vášho nároku na daňový bonus znamená max. príjem do 1 316,90 eura. Pri viacerých žiadateľoch o úver, napr. v prípade manželov či partnerov tento príjem vynásobte dvomi, čiže váš spoločný príjem nemohol presahovať 2 633,80 eura.
  • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali ešte v roku 2018, vychádzate z príjmov v roku 2017, kedy bola priemerná hrubá mzda v SR 954 eur, teda váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 240,20 eura pri jednom žiadateľovi, prípadne 2 480,40 eura pri dvoch osobách v úvere.

Pozor! Oproti starému typu štátneho príspevku sa do príjmu daňovníka musí zarátať nielen mzda zamestnanca či príjem z podnikania alebo prenájmu, ale aj príjem z kapitálového majetku alebo príjem, ktorý vznikol pri predaji nehnuteľnosti.

TIP: Ak ste splnili podmienku maximálneho príjmu v predchádzajúcom roku ako ste podpisovali zmluvu o úvere, nemusíte každý rok sledovať výšku svojich príjmov. Nárok na daňový bonus vám automaticky ostane na celých 5 rokov po čerpaní hypotéky. Ale pozor! Ak sa rozhodnete svoju hypotéku refinancovať, na nový refinančný úver sa vám daňová úľava nebude vzťahovať.

Pre uplatnenie bonusu potrebujete potvrdenie z banky

Banka

Spôsob vydávania potvrdenia

ČSOB Banka zašle Potvrdenie automaticky poštou na korešpondenčnú adresu všetkým klientom spĺňajúcim nárok na daňový bonus.
mBank Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti, ktorú môže zadať cez elektronické kanály banky (cez telefonickú linku po overení kódom alebo mobilnú aplikáciu). Potvrdenie zašle klientovi do 15 dní od požiadania.
Oberbank Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti najneskôr do 30 dní od požiadania.
OTP banka Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti osobne na pobočke, ktorá klientovi úver poskytla. Potvrdenie zašle klientovi do 30 dní od požiadania.
Poštová banka Banka zašle Potvrdenie automaticky poštou na korešpondenčnú adresu všetkým klientom spĺňajúcim nárok na daňový bonus. 
Prima banka Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu. 
Slovenská sporiteľňa Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu. 
Tatra banka Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti osobne na pobočke. Potvrdenie sa vydáva na počkanie.
UniCredit bank Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky poštou. Ostatní klienti môžu požiadať o vystavenie potvrdenia na pobočke, bude zaslané do 30 dní 
VÚB Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu.

Ak vaša banka posiela potvrdenie automaticky, nemusíte chodiť na pobočku a podávať si žiadosť o vydanie potvrdenia. Ale v prípade, že by ste ho náhodou nedostali, choďte sa radšej opýtať. Pozor! Splnenie podmienok na automatické zasielanie potvrdenia znamená, že banka overila váš vek a účel úveru pre uplatnenie bonusu, ale už neoveruje to, či ste splnili aj podmienku hrubého príjmu, alebo či si uplatňujete daňový bonus aj na inom úvere. Inými slovami, vy ako daňovník ste zodpovedný za vyhodnotenie splnenia podmienok nároku na priznanie daňového bonusu. 

Čo ďalej? 

Potvrdenie od banky odovzdáte svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, alebo ak podnikáte, priložíte ho k vášmu daňovému priznaniu.

Pozor, aby ste to stihli:

  • Ak ste zamestnanec, ktorý si sám nepodáva daňové priznanie, čiže si riešite daňové vyúčtovanie cez zamestnávateľa, musíte podľa zákona požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. 2., pričom v tomto roku sa termín kvôli víkendu posúva na 17. 2. 2020.
  • Ak ste podnikateľ, alebo patríte k zamestnancom, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami (ak ste pracovali v zahraničí, mali ste viac zamestnávateľov, nestihli ste požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa a pod.), máte na to čas do 31. 3., príp. ak požiadate o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2020.

Koľko vám vrátia na dani?
Daňový bonus si môžete v roku 2020 uplatniť za ukončený rok 2019 vo výške 50 % zo sumy úrokov zaplatených za kalendárny rok – maximálne vo výške 400 eur ročne. Na bonus máte nárok počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní hypotéky, pričom výška úveru s nárokom na daňový bonus je maximálne 50 000 eur.

Ak si nie ste istí, či spĺňate podmienky na daňovú úľavu na vašej hypoté pokojne sa obráťte na 4-YOU.sk finančných špecialistov, ktorí vašu úverovú zmluvu bezplatne skontrolujú a poradia vám. Vo 4-YOU.sk máme skúsených odborníkov nielen na hypotéky, ale aj poistenie alebo investovanie.

Zavolajte nám na 0918 114 960 alebo nám zanechajte Vaše údaje a my sa vám ozveme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj a pôvod článku: https://www.fingo.sk/blog/danovy-bonus-na-uroky-z-hypoteky/