Financovanie výstavby hypotékou

Prečo pravdepodobne nedostanem všetky peniaze, na výstavbu domu z hypotéky?   Národná banka Slovenska reaguje na pokráčujúci nárast zadlženia slovenských domácností, cieľom je zabrániť tomu, aby si ľudia brali príliš vysoké úvery vzhľadom na ich príjmy, čo by v...